ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองบัวเงิน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010130
PERCODE 6 หลัก760283
กระทรวง 10 หลัก1039760283
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวเงิน
ชื่อ (อังกฤษ)bannongbuangoen
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองบัวเงิน
ตำบลปางกู่
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์944352515
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.011417
Longitude
102.579972

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน