ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010178
PERCODE 6 หลัก760188
กระทรวง 10 หลัก1039760188
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)
ชื่อ (อังกฤษ)bangkokbank19 Banhuaybong
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน164
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9230161894
Longitude
102.158500416

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน