ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010212
PERCODE 6 หลัก760144
กระทรวง 10 หลัก1039760144
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
ชื่อ (อังกฤษ)Banbongkawnamlud
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านบุ่งแก้ว
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8767526754
Longitude
102.364466227

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน