ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านห้วยบ่อทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010151
PERCODE 6 หลัก760186
กระทรวง 10 หลัก1039760186
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยบ่อทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Huaibothong
หมู่ที่15
ถนนโนนงาม-ผานกเค้า
หมู่บ้าน71
ตำบลนากอก
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-950-111
อีเมล์แอดเดรสHBT.7115@hotmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.892595
Longitude
102.075046

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน