ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านห้วยไร่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010021
PERCODE 6 หลัก760064
กระทรวง 10 หลัก1039760064
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยไร่
ชื่อ (อังกฤษ)Huayrai school
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนขมิ้น
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์646569340
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1628930324
Longitude
102.24919796

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน