ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
ยางหลวงพิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010003
PERCODE 6 หลัก760045
กระทรวง 10 หลัก1039760045
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ยางหลวงพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)yanglaungpittayakom
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดจิก
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-590053
อีเมล์แอดเดรสkru_noi_noi@hotmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.336239686
Longitude
102.336531962

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน