ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านกุดฉิม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010010
PERCODE 6 หลัก760071
กระทรวง 10 หลัก1039760071
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดฉิม
ชื่อ (อังกฤษ)BANKUDCHIM
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาคำไฮ
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์649363559
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.220314
Longitude
102.325864

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน