ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านท่าศิลา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010114
PERCODE 6 หลัก760301
กระทรวง 10 หลัก1039760301
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าศิลา
ชื่อ (อังกฤษ)tasila
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านท่าศิลา
ตำบลบ้านค้อ
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8343106
Longitude
102.6147312

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน