ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010061
PERCODE 6 หลัก760012
กระทรวง 10 หลัก1039760012
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
ชื่อ (อังกฤษ)Nongphoaratbumrung
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาลาดควาย
ตำบลหนองภัยศูนย์
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-950018
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2357608
Longitude
102.397764

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน