ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านห้วยหามต่าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010045
PERCODE 6 หลัก760053
กระทรวง 10 หลัก1039760053
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยหามต่าง
ชื่อ (อังกฤษ)huayhamtang
หมู่ที่8
ถนนวังหมื่น สร้างเสี่ยน
หมู่บ้านบ้ายห้วยหามต่าง
ตำบลป่าไม้งาม
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9637432396
Longitude
102.38703871

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน