ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
โคกม่วงประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010086
PERCODE 6 หลัก760284
กระทรวง 10 หลัก1039760284
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โคกม่วงประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Khokmuangprachasan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโคกม่วง
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์081-9752309
อีเมล์แอดเดรสkhokmuang@hotmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8833048
Longitude
102.3803256

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน