ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านนาแพง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010196
PERCODE 6 หลัก760196
กระทรวง 10 หลัก1039760196
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาแพง
ชื่อ (อังกฤษ)napang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านาแพง
ตำบลศรีบุญเรือง
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์872134731
อีเมล์แอดเดรสnapaengschool11@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9289303238
Longitude
102.289823686

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน