ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านนาวังเวิน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010049
PERCODE 6 หลัก760011
กระทรวง 10 หลัก1039760011
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาวังเวิน
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nawangwern
หมู่ที่7
ถนนอุดร-เลย
หมู่บ้าน
ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42315970
อีเมล์แอดเดรสNawangwern2475@gmail.com
เว็บไซต์www.School. Nb1.go.th/ 1039760011
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2256979
Longitude
102.4135917

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน