ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านวังคูณ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010141
PERCODE 6 หลัก760147
กระทรวง 10 หลัก1039760147
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังคูณ
ชื่อ (อังกฤษ)WANGKOON SCHOOL
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดสะเทียน
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์093-5109156
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0621862152
Longitude
102.23734655

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน