ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองขามท่างาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010147
PERCODE 6 หลัก760191
กระทรวง 10 หลัก1039760191
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองขามท่างาม
ชื่อ (อังกฤษ)Nongkhamtangam
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทรายทอง
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสnongkhamtangamschool@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8518978
Longitude
102.3367618

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน