ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโคกกลาง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010110
PERCODE 6 หลัก760244
กระทรวง 10 หลัก1039760244
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกกลาง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokglang
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกกลาง
ตำบลโนนสัง
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์083-3684568
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8544988041
Longitude
102.570127595

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน