ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโต่งโต้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010172
PERCODE 6 หลัก760164
กระทรวง 10 หลัก1039760164
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโต่งโต้น
ชื่อ (อังกฤษ)Tongton
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9545922
Longitude
102.1986288

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน