ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010185
PERCODE 6 หลัก760169
กระทรวง 10 หลัก1039760169
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
ชื่อ (อังกฤษ)banyanglownonsuankruay
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านหล่อพัฒนา
ตำบลยางหล่อ
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์982983683
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0407025048
Longitude
102.186458943

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน