ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
ดอนปอวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010210
PERCODE 6 หลัก760140
กระทรวง 10 หลัก1039760140
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ดอนปอวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)DONPORWITTAYA
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนปอ
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์634360505
อีเมล์แอดเดรสdonporwittaya@gmail.com
เว็บไซต์https://sites.google.com/site/donporwittaya/
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.919096
Longitude
102.368535

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน