ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
นิคมสงเคราะห์ 3
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010132
PERCODE 6 หลัก760278
กระทรวง 10 หลัก1039760278
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นิคมสงเคราะห์ 3
ชื่อ (อังกฤษ)Nikomsongkroh 3
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปางกู่
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์934163737
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0083905
Longitude
102.5675518

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน