ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านนาชุมแสง
รหัส
SMIS 8 หลัก39010143
PERCODE 6 หลัก760149
กระทรวง 10 หลัก1039760149
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาชุมแสง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNACHUMSANG
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดสะเทียน
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์854590891
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์www.bannachumsang.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0343686
Longitude
102.2575391

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน