ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านตำแย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010047
PERCODE 6 หลัก760009
กระทรวง 10 หลัก1039760009
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตำแย
ชื่อ (อังกฤษ)tumyae
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1943306154
Longitude
102.41196701

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน