ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองกุงคำไฮ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010138
PERCODE 6 หลัก760249
กระทรวง 10 หลัก1039760249
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกุงคำไฮ
ชื่อ (อังกฤษ)Nongkungkamhai
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน240
ตำบลหนองเรือ
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์654428952
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8533335
Longitude
102.5142911

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน