ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองกุงแก้ว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010197
PERCODE 6 หลัก760197
กระทรวง 10 หลัก1039760197
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกุงแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Nong Kung Kawe
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน254
ตำบลหนองกุงแก้ว
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1210517235
Longitude
102.094932857

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน