ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองนกเขียน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010118
PERCODE 6 หลัก760299
กระทรวง 10 หลัก1039760299
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองนกเขียน
ชื่อ (อังกฤษ)BAN NONG NOK KHEAN
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านค้อ
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสnongnokhean760299@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1039760299&Area_CODE=3901
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9207258322
Longitude
102.616757154

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน