ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010071
PERCODE 6 หลัก760060
กระทรวง 10 หลัก1039760060
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผำโคกสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongphumkhoksawan
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองหว้า
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnongphum@thaimail.com
เว็บไซต์www.nongphum.net
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1681576009
Longitude
102.362425227

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน