ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านเสาเล้า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010060
PERCODE 6 หลัก760003
กระทรวง 10 หลัก1039760003
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเสาเล้า
ชื่อ (อังกฤษ)bansaolao school
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.1670240344
Longitude
102.460135176

KM.

นางสาว อุบลวรรณ มอญขันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นางสาว นางสาวอารียา มุงคุณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นาย อภิสิทธิ์ พลเยี่ยม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
นางสาว สุภาภรณ์ ชัยสงค์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน