ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010207
PERCODE 6 หลัก760152
กระทรวง 10 หลัก1039760152
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองโก
ตำบลหนองแก
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42315970
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0494945
Longitude
102.2811208

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน