ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านผาสุก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010200
PERCODE 6 หลัก760200
กระทรวง 10 หลัก1039760200
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผาสุก
ชื่อ (อังกฤษ)phasuk
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองกุงแก้ว
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์633136599
อีเมล์แอดเดรสchantra2809@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.135418
Longitude
102.035564

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน