ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหินคูณ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010026
PERCODE 6 หลัก760020
กระทรวง 10 หลัก1039760020
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินคูณ
ชื่อ (อังกฤษ)Hinkoon
หมู่ที่3
ถนนหนองบัว-โนนสัง
หมู่บ้านบ้านโนนคูณ
ตำบลบ้านขาม
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1173415
Longitude
102.4647496

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน