ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010148
PERCODE 6 หลัก760192
กระทรวง 10 หลัก1039760192
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮด
ชื่อ (อังกฤษ)DONKHA
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทรายทอง
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1039760192
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.88503966
Longitude
102.3304912

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน