ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010064
PERCODE 6 หลัก760065
กระทรวง 10 หลัก1039760065
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)BANKONGPAMNONGSAWAN
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน243
ตำบลหนองสวรรค์
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์0
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2035853301
Longitude
102.359066102

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน