ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโนนม่วง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010077
PERCODE 6 หลัก760033
กระทรวง 10 หลัก1039760033
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)bannonmuang
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์878641698
อีเมล์แอดเดรสparinyawut0878641698@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.0401448
Longitude
102.3779794

KM.

นาย ปริญญาวุธ วัจนสุนทร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาย สุวรรณ ขุนอิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นางสาว ดวงฤทัย ประดับศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญงาน
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นางสาว เจนจิรา ผดาวัน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน