ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านนาเลิง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010020
PERCODE 6 หลัก760063
กระทรวง 10 หลัก1039760063
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาเลิง
ชื่อ (อังกฤษ)Nalerng
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนขมิ้น
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์819645843
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1482888
Longitude
102.3114104

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน