ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010163
PERCODE 6 หลัก760185
กระทรวง 10 หลัก1039760185
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nanongtumtaldiewsakaewvittaya School
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านตาลเดี่ยว
ตำบลนากอก
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์969718990
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.89651266
Longitude
102.0993867

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน