ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านศรีสุขนาล้อม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010037
PERCODE 6 หลัก760038
กระทรวง 10 หลัก1039760038
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีสุขนาล้อม
ชื่อ (อังกฤษ)SRISUKNALOM
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านพร้าว
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์833621780
อีเมล์แอดเดรสseisuknalom2500@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0858256
Longitude
102.3463533

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน