ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010087
PERCODE 6 หลัก760285
กระทรวง 10 หลัก1039760285
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)TRADHAIBANMADSAMAKKEE SCHOOL
หมู่ที่5
ถนนโนนสัง - ศรีบุญเรือง
หมู่บ้าน
ตำบลโคกม่วง
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42315441
อีเมล์แอดเดรสjaimorlum@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760285
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.905425
Longitude
102.4114851

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน