ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
โนนสังวิทยาสรรค์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010109
PERCODE 6 หลัก760243
กระทรวง 10 หลัก1039760243
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนสังวิทยาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)nonsangwittayasan
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนสัง
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์872192880
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8680475668
Longitude
102.572672347

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน