ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านกุดคอเมย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010085
PERCODE 6 หลัก760263
กระทรวง 10 หลัก1039760263
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดคอเมย
ชื่อ (อังกฤษ)BANKUDKHOMOEI
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดคอเมย
ตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9552791565
Longitude
102.632193831

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน