ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโคกม่วงชุม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010107
PERCODE 6 หลัก760289
กระทรวง 10 หลัก1039760289
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกม่วงชุม
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhokmuangchum
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกม่วงชุม
ตำบลโนนเมือง
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์827430606
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8367741
Longitude
102.4172417

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน