ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโนนสว่าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010104
PERCODE 6 หลัก760255
กระทรวง 10 หลัก1039760255
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสว่าง
ชื่อ (อังกฤษ)Nonsawang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนเมือง
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8156234
Longitude
102.462958

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน