ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านดอนยานาง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010063
PERCODE 6 หลัก760046
กระทรวง 10 หลัก1039760046
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนยานาง
ชื่อ (อังกฤษ)DONYANANG
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน190
ตำบลหนองภัยศูนย์
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์847939197
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2680222
Longitude
102.3909619

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน