ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองสะแบง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010096
PERCODE 6 หลัก760268
กระทรวง 10 หลัก1039760268
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองสะแบง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongsabang
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน208
ตำบลโคกใหญ่
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42950034
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8341665432
Longitude
102.54558741

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน