ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านห้วยกวางทอง
รหัส
SMIS 8 หลัก39010218
PERCODE 6 หลัก760132
กระทรวง 10 หลัก1039760132
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยกวางทอง
ชื่อ (อังกฤษ)HUAI KWANG THONG SCHOOL
หมู่ที่3
ถนนศรีบุญเรือง-นากลาง
หมู่บ้าน70
ตำบลหันนางาม
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสuk_27@outlook.co.th
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.99878399
Longitude
102.2328531

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน