ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านห้วยไผ่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010180
PERCODE 6 หลัก760130
กระทรวง 10 หลัก1039760130
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยไผ่
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUAYPHAI
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน100
ตำบลเมืองใหม่
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.011565
Longitude
102.28513

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน