ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
เมืองใหม่วิทยา
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010182
PERCODE 6 หลัก760124
กระทรวง 10 หลัก1039760124
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เมืองใหม่วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Muangmaiwittaya
หมู่ที่2
ถนนไสยราษฎร์บำรุง
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองใหม่
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42353366
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์mmw.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9678955496
Longitude
102.275973062

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน