ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
หนองหว้าวิทยาสรรค์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010069
PERCODE 6 หลัก760061
กระทรวง 10 หลัก1039760061
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองหว้าวิทยาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Nongwawittayasan
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองหว้าน้อย
ตำบลหนองหว้า
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสnapaskool@gmail.com
เว็บไซต์https://sites.google.com/site/hnxnghwawithyasrrkhsphpnph1/
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1760694335
Longitude
102.373930832

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน