ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านกุดดุกสุขเกษม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010154
PERCODE 6 หลัก760176
กระทรวง 10 หลัก1039760176
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดดุกสุขเกษม
ชื่อ (อังกฤษ)bangudduksukkasame
หมู่ที่22
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนากอก
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9283436
Longitude
102.2179576

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน