ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010174
PERCODE 6 หลัก760165
กระทรวง 10 หลัก1039760165
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban wangponkhuemnamgleang
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังโพน
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์934523346
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9234857
Longitude
102.1105478

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน