ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านกุดกวางสร้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010125
PERCODE 6 หลัก760273
กระทรวง 10 หลัก1039760273
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดกวางสร้อย
ชื่อ (อังกฤษ)koodkwangsoi
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านถิ่น
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์986894669
อีเมล์แอดเดรสrkape@hotmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9658414244
Longitude
102.540149853

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน